Uusi palvelulupaus:

MAKSUTON APU ALLE 18-VUOTIAILLE

 

Annamme uuden palvelulupauksen. Maksutonta apua alle 18-vuotiaille heidän varallisuudestaan riippumatta. Tarkemmat ehdot ja palvelukuvaukset tulevat internet-sivuille 15.1.2018.

 

Olemme huomanneet, että yksi suurimpia kynnyksiä ottaa yhteys lakitoimistoon lasten vammaisoikeusasioissa on luulo siitä, että palvelu tulee kalliiksi.

 

LUULO ON TURHA

 

Tuomioistuinvaiheessa (kun asia menee hallinto-oikeuteen) lapset saavat maksuttoman oikeusavun, jos heidän oma varallisuutensa on alle 5.000 euroa. Useimmilla on. Huoltajien tuloja / varallisuutta ei siis oteta huomioon.

 

Olemme huomanneet, että liian monet jättävät valittamatta, kun eivät jaksa valittaa.

 

HALUAMME AUTTAA SINUA

 

Haluamme selventää tilannetta ja auttaa vammaisia lapsia pääsemään oikeuksiinsa.

 

Uudella palvelulla saamme yhdessä asiakkaiden kanssa vietyä asiat eteenpäin, eivätkä ne jää valittamatta piirongin laatikkoon.

 

15.1.2018 lukien hoidamme kaikkien alle 18-vuotiaiden oikeudellisen edustamisen vammaisoikeudellisissa jutuissa MAKSUTTA (jotka käsitellään hallintomenettelyssä kunnassa tai muussa viranomaisessa tai hallintotuomioistuimessa).

 

Palvelu toteutetaan siten, että ennen tuomioistuinvaihetta (esim. oikaisuvaatimus) teemme muutoksenhakuasiakirjat siten, että ne täyttävät muodollisuudet ja asian kannalta keskeisimmät oikeudelliset perusteet. Lisäksi autamme huoltajia, jotta heidän näkemyksensä voidaan liittää mukaan. Pääasiassa palvelu tulee käyttöön, kun on olemassa hallintopäätös. Tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan voimme auttaa myös hakemusvaiheessa, jos asiakkaalla on vaikeuksia saada päätöstä.

 

Tuomioistuinvaiheessa asia hoidetaan laajamittaisesti, eli esittäen asian vaatimalla laajuudella asian oikeudelliset- ja tosiseikat.

 

Palvelu koskee sosiaali- ja terveydenhuollon asioita. Palvelu ei koske juridiikan osa-alueita, joita emme muutoinkaan hoida (esim. lastensuojelu, rikos- ja riita-asiat). Palvelu ei koske muistutus- tai kanteluasioita.

 

Ole rohkeasti yhteydessä laki@kumpuvuori.fi tai 050 552 0024.

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy

www.kumpuvuori.fi

 

 

 

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku