Vammaiset olleet lukkojen takana kurimuksessa 2 kuukautta – ”korkean profiilin ryhmä” perustettiin vailla vammaisedustusta – kantelu oikeuskanslerille

 

Surullista huomata, miten vammaisten henkilöiden asema unohdetaan täysin systemaattisesti. Valtioneuvosto lukitsi vammaiset asumisyksikköihin kaksi kuukautta sitten, eikä edes osallista heitä niiden toimien suunnitteluun, jolla tästä ahdistuksesta pitäisi päästä eteenpäin. Toiminta on häikäilemätöntä, varsinkin huomioiden YK vammaissopimuksen vahva velvoite osallistaa vammaiset heidän järjestöjensä kautta” – toteaa kantelun laatinut lakimies Jukka Kumpuvuori

 

KANTELU

Valtioneuvoston oikeuskanslerille

 

Sosiaali- ja terveysministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriö ovat 29.4.2020 asettaneet korkean profiilin ryhmän tuottamaan esityksiä hyvinvoinnin ja tasa-arvon vahvistamiseksi koronaepidemian vuoksi asetettujen rajoitusten poistamisen sekä yhteiskunnan jälleenrakennuksen valmisteluun.

 

Ks. ryhmän asettamispäätös.

 

Ryhmän kokoonpanossa on sinänsä varmasti korkean profiilin ihmisiä, siitä ei ole kyse (vaan siitä, että vammaisjärjestöjä ei ole osallistettu)

 

Puheenjohtaja: Kari Mäkinen, arkkipiispa emeritus, Soste ry:n valtuuston puheenjohtaja

 

Jäsenet: Jukka Haapakoski, toiminnanjohtaja, Työttömien Keskusjärjestö ry

Olli Kangas, ohjelmajohtaja, Strateginen tutkimus, työelämäprofessori, Turun yliopisto

Johanna Kantola, professori, sukupuolentutkimus

Jaakko Kiander, johtaja (tutkimus, tilastot ja suunnittelu), ETK

Kristiina Kumpula, pääsihteeri, SPR

Tuire Santamäki-Vuori, johtaja, THL

Päivi Topo, johtaja, Ikäinstituutti, VTT, dosentti

 

Asettamispäätöksen ovat allekirjoittaneet

 

Aino-Kaisa Pekonen, sosiaali- ja terveysministeri

Krista Kiuru, perhe- ja peruspalveluministeri

Thomas Blomqvist, pohjoisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri

Tuula Haatainen, työministeri

Jaana Koski hallintoylijohtaja

 

Ryhmän toimikausi on 5.5.-31.5.2020.

 

Tavoitteena on tuottaa esityksiä ja puheenvuoroja siitä, miten rajoitusten irtaantumis- ja jälleenrakentamisvaiheessa estetään sosiaalisten ongelmien pitkittyminen, syrjäytyminen ja eriarvoisuuden lisääntyminen. Ryhmän tehtävänä on nostaa keskusteluun keinoja vähentää koronakriisin aiheuttaman taantuman/laman aiheuttamia pahoinvointi-, eriarvoisuus- ja syrjäytymisseuraamuksia.

 

Koronakriisi on aiheuttanut ennen näkemättömän vaikeita pahoinvointi-, eriarvoisuus- ja syrjäytymisseuraamuksia vammaisille henkilöille. Ehkä turhaan. Ehkä laittomasti. Maaliskuun puolivälissä valtioneuvosto tosiasiassa sulki vammaisten henkilöiden asumisyksiköt, sekä liikenteen sisään että ulos. Ks. tähän liittyvistä vakavista oikeudellisista ongelmista Perustuslakiblogin kirjoitus ”Valtioneuvoston linjaama vammaisten henkilöiden asumispalveluyksikköjen yleinen vierailukielto ei ole välttämättä laillinen”. Ks. myös Helsingin Sanomien juttu ”Kehitysvammaiset veljekset pidetty erossa vanhemmistaan maaliskuusta lähtien Espoossa – Ympäri Suomea tehdystä epäillystä liikkumisvapauden riistosta kanneltu viranomaiselle”.

 

Vammaiset henkilöt on asetettu ennennäkemättömään eristykseen, joka yhteiskunnan muutoin avautuessa edelleen jatkuu, käytännössä ”toistaiseksi”. Kun muut rientävät kauppaan, ravintolaan ja tapahtumiin, vammaiset ovat edelleen neljän seinän sisällä, erossa läheisistään, harrastuksistaan ja kaikesta muusta.

 

YK vammaissopimuksen 4 artiklan 3-kohdan mukaan laadittaessa ja toimeenpantaessa lainsäädäntöä ja politiikkoja, joilla vammaissopimusta pannaan täytäntöön, sekä muissa vammaisia henkilöitä koskevissa päätöksentekoprosesseissa sopimuspuolten tulee neuvotella tiiviisti vammaisten henkilöiden kanssa ja aktiivisesti osallistaa heidät, mukaan lukien vammaiset lapset, heitä edustavien järjestöjen kanssa.

 

Nyt perustetun ryhmän keskeinen työteema on yhdenvertaisuus.

 

Missään muussakaan valtioneuvoston toimissa ei ole havaittavissa vakavia yrityksiä osallistaa vammaisia henkilöitä tämän kovin vaikean ja akuutin tilanteen ratkaisemiseen. Vaikuttaa siltä, että maaliskuun puolivälissä 2020 unohdimme, että meillä on YK vammaissopimus ja menimme 40 vuotta taaksepäin ”vammaishuollossa”. Päättäjät alkoivat puhumaan laitoksista ja hoivaajista ja hoivattavista. Unohtuivatko vammaiset ylipäätään?

 

Kantelu koskee korkean profiilin ryhmän asettamispäätöstä. Se on hallintotoimi, jonka tekemisessä ja valmistelussa tulee noudattaa lakia, ml. YK vammaissopimuksen yleisvelvoitteita. Näin ei ole mielestäni tehty, ja siksi päätös on YK vammaissopimuksen- ja siten lainvastainen.

 

Tuntuu epärealistiselta, miten, ilman vammaisten henkilöiden edustusta ja osallisuutta, tämä korkean profiilin ryhmä tulee ratkaisemaan matalan profiilin vammaisväestön päivänpolttavat ongelmat.

 

Pyydän valtioneuvoston oikeuskansleria tutkimaan, onko kantelun alaisen toiminnan osalta toimittu laillisesti.

 

Turku, 12.5.20

pro bono publico

Jukka Kumpuvuori