(12.4.17) HALLINTO-OIKEUS JYRÄHTI – LAPSELLE KOMMUNIKAATIOAPUVÄLINE
 
Terveydenhuollossa hylättiin alle 10-vuotiaan lapsen hakemus Evantia 360 Junior laitekokonaisuudesta (kommunikaation apuväline). Perusteena oli, että lasten apuvälineet haetaan yliopistollisen keskussairaalan kautta.
 
Lakitoimisto Kumpuvuori Oy vei asian hallinto-oikeuteen hallintoriita-asiana.
 
Hallinto-oikeus velvoitti kunnan myöntämään hakijalle Evantia 360 Junior laitekokonaisuuden. Kunta ei ole väittänytkään, etteikö kyseessä oleva kommunikaatioapuväline olisi hakijalle tarpeen. Hallinto-oikeus katsoi tulleen selvitetyksi, että haetut kommunikaation apuvälineet tukevat, ylläpitävät ja parantavat hakijan toimintakykyä.
 
Asia hoidettiin maksuttoman oikeusavun turvin. Hakijalle eikä perheelle koitunut mitään kustannuksia asian hoitamisesta.