Hallinto-oikeus jyrähti: 18 kuljetuspalvelumatkaa ei riittävä kotiutumistilanteessa

 

(Turun hallinto-oikeus, 4.2.2020, 20/0038/2).

 

A:lle oli myönnetty vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu, 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. A haki lisämatkoja tilanteeseen, jossa oli kotiutus, ja matkojen tarve oli enemmän ajalla 1-6/2019. Viranhaltija hylkäsi hakemuksen ja lautakunta oikaisuvaatimuksen.

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy valitti hallinto-oikeuteen: Laissa oleva minimimäärä 18 matkaa kuukaudessa ei ole riittävä huomioiden A:n kokonaistilanne, kotiutumisprosessi, henkilökohtaisen avun aivan liian pieni määrä ynnä muut tekijät. Pelkästään maininta siitä, että asiaa on arvioitu yhdessä esimiehen kanssa, ei täytä perusteluvelvollisuutta.

 

Hallinto-oikeus kumosi kunnan päätöksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeuden mukaan myönnetyt kuljetuspalvelumatkat eivät ole riittäviä kokonaistilanne huomioiden, sillä kotiutumisharjoittelun aikanakin A:lla on oikeus asioida ja harrastaa. 18 yhdensuuntaista matkaa ei hallinto-oikeuden mukaan voida pitää riittävänä.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku