Hallinto-oikeus: Omaishoidon tuen asia uudelleen käsiteltäväksi ristiriitaisen selvityksen vuoksi

(Vaasan hallinto-oikeus, 12.12.2019, 19/0613/3).

A:n omaishoidon tuen palkkioluokkaa oli alennettu 1.8.2018 alkaen. Aiemmin oli myönnetty III-luokan mukainen tuki toistaiseksi 1.5.2017 alkaen. Kuntayhtymän mukaan A:n tilanne oli vakaa ja hänen vointinsa kohtuullisen hyvä.

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy valitti hallinto-oikeuteen vaatien, että omaishoidon tuki myönnetään edelleen III-luokan mukaisena, eli korkeampana. Valituksessa vedottiin lääkärintodistukseen ja luottamuksensuojaan.

Hallinto-oikeus kumosi kuntayhtymän päätöksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeuden mukaan viranhaltijan päätös 5/2018 ja kuntayhtymän 5/2018 tekemät päätökset ovat perustuneet 4/2018 päivättyyn lääkärinlausuntoon, jonka mukaan A:n tilanne on ollut vakaa ja vointi kohtuullisen hyvä. Kuitenkin jo 6/2018 päivätyssä lääkärinlausunnossa todetaan, että A:n vointi ja toimintakyky ovat heikentyneet ja hoitoisuus lisääntynyt kevään aikana. Tämä lausunto ei ole ollut viranhaltijan eikä kuntayhtymän yksilöjaoston käytettävissä päätöksiä tehtäessä. Näin ollen, ja koska asiassa esitetty selvitys A:n omaishoidon tarpeesta on ollut ristiriitaista, yksilöjaoston ja viranhaltijan päätökset on kumottava ja asia palautettava yksilöjaostolle uudelleen käsiteltäväksi.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku