AVI jyrähti: Kuntouttava päivähoito myönnettävä takautuvasti

 

(Etelä-Suomen aluehallintovirasto, 7.11.2019, ESAVI/8922/2018).

 

A:lle haettiin erityishuoltona kuntouttavaa päivähoitoa. Viranhaltija hylkäsi hakemuksen. Päätöksen mukaan erityishuoltolakia sovelletaan henkilöön, jolla on kehitysvammadiagnoosi ja joka ei saa tarvitsemiaan palveluja muun lain nojalla. A:n päiväkotipalvelun ei katsottu olevan sopimaton tai riittämätön A:lle.

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy valitti aluehallintovirastoon: A:lle on myönnettävä erityishuoltona kuntouttava päivähoito. Päätöksessä ei ole lainkaan arvioitu sitä, onko päivähoito kuntouttavaa ja siten erityishuoltolain mukaan myönnettävää. Viranhaltija ei ole voinut tehdä hylkäävää päätöstä vain sillä perusteella, että varhaiskasvatuslain mukainen palvelu on riittävä.

 

AVI hyväksyi oikaisuvaatimuksen ja kumosi viranhaltijapäätöksen, sekä palautti asian uudelleen käsiteltäväksi siten, että A:lle laadittavaan erityishuolto-ohjelmaan sisällytetään erityishuoltolain mukainen kuntouttava päivähoito elokuusta 2017 alkaen. Kuntouttavasta päivähoidosta tukee tehdä lisäksi erillinen, muutoksenhakukelpoinen päätös hakemusajankohdasta lukien.

 

AVI mukaan mikäli päivähoitoa järjestetään ensisijaisesti kehitysvammaisen lapsen kuntoutuksellisten tarpeiden perusteella, kyseessä on erityishuoltolain mukainen kuntouttava päivähoito.

AVI mukaan A on kiistatta erityishuoltolain tarkoittama henkilö (perustuen asiantuntijaselvitykseen).

 

AVI mukaan A:n erityisen tuen tarve on selvitysten mukaan ollut määrällisesti ja laadullisesti erilainen kuin saman ikäisillä ei-vammaisilla lapsilla päivähoidossa. Ensimmäisen kerran kuntouttavaa päivähoitoa on suositeltu potilaskertomuksessa 1/2017. AVI katsoi, että päivähoito on ollut kuntouttavaa ainakin elokuusta 2017 lähtien.

 

AVI mukaan vaikka päivähoidon järjestäminen sinänsä olisi mahdollista myös varhaiskasvatuslain nojalla, asia on ratkaistava asiakkaan edun mukaisesti ja valittava järjestämistavoista asianosaiselle edullisin ja perusoikeuksien kannalta paras vaihtoehto.

 

Asia hoidettiin pro bono. Hoidamme alle 18 v vammaisoikeudellisia muutoksenhakuja maksutta. Ole rohkeasti yhteydessä !

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku