Aluehallintovirasto jyrähti – lapsella oikeus kuntouttavaan päivähoitoon – AVI korosti perusoikeuksia

 

A:lle haettiin kuntouttavaa päivähoitoa erityishuoltona, jolloin se on myös maksutonta. Viranhaltija hylkäsi hakemuksen.

 

A:lla ei ole kehitysvammadiagnoosia, vaan mm. määrittämätön puhehäiriö ja vuorovaikutuksen häiriöt. Päätöksen perusteluna oli, että A:lla ei ole kehitysvammadiagnoosia.

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy teki valituksen aluehallintovirastoon. Aluehallintovirasto kumosi päätöksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi. AVI katsoi perusteluissaan mm.:

 

– Asian käsittelyssä on tapahtunut menettelyvirhe. A:lle (huoltajalle) ei ole varattu tilaisuutta tulla kuulluksi selvityksestä, joka oli hankittu ennen päätöksentekoa.

 

– Kunta ei ole voinut mainitsemillaan perusteilla hylätä erityishuoltona annettavaa kuntouttavaa päivähoitoa.

 

– Kehitysvammalain soveltaminen ei edellytä kehitysvammadiagnoosia. Tätä tulkintaa on pidettävä vakiintuneena.

 

– Päivähoitoa voidaan järjestää myös vanhempien työssäkäynnistä tai muusta tarpeista riippumatta kuntouttavana.

 

– Kunta ei voi laiminlyödä velvollisuuttaan järjestää A:n tarvitsemaa kehitysvammalain mukaista erityishuolta järjestämällä palvelua jonkun muun lain nojalla. Vaikka päivähoidon järjestäminen sinänsä olisi mahdollista varhaiskasvatuslain nojalla, asia on ratkaistava asiakkaan edun mukaisesti ja valittava järjestämistavoista asiakkaan edun ja palvelutarpeen mukainen ja perusoikeuksien kannalta paras vaihtoehto. Palvelujen järjestämisen tapa tai se, minkälaisessa toimintaympäristössä taikka toimintayksikössä palvelun toteutetaan, ei myöskään määritä järjestämiseen sovellettavaa lakia.

 

Asia hoidettiin pro bono. Asiakkaalle ei siten koitunut mitään kustannuksia. Hoidamme kaikki vammaisoikeudelliset alle 18-vuotiaiden jutut maksutta. Tutustu maksuttomiin palveluihimme www.kumpuvuori.

 

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku