Hallinto-oikeus myönsi henkilökohtaisen kouluavustajan – asiantuntijaselvityksellä keskeinen merkitys

 

(Turun hallinto-oikeus, 6.4.2020, nro 20/0215/2).

 

A:lle (hakemushetkellä 4. luokkalainen) haettiin henkilökohtaista avustajaa kouluun. Sivistys- ja hyvinvointijohtaja päätti, että A:n koulun määräaikainen koulunkäyntiohjaaja toimii sekä luokanohjaajana että A:n henkilökohtaisena ohjaajana. Jatkossa sekä luokan ohjaajana että A:n henkilökohtaisena ohjaajana toimivan työntekijän määrittää koulun rehtori.

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy valitti hallinto-oikeuteen. Vaatimuksena oli, että A:lle on myönnettävä henkilökohtainen avustajan kouluun.

 

Hallinto-oikeus kumosi sivistys- ja hyvinvointijohtajan päätöksen ja palautti asian tälle uudelleen käsiteltäväksi perusopetuslain 31 § 1 momentin mukaisen henkilökohtaisen koulunkäyntiavustajan osoittamiseksi lukuvuodeksi 2019-2020. Hallinto-oikeuden mukaan muun muassa:

 

  • A:lla on todettu laaja lapsuusiän kehityshäiriö, johon liittyy autisminkirjon häiriö. Koulunkäyntiin liittyvät sosiaalisen vuorovaikutuksen tilanteet ovat A:lle hyvin haasteellisia, erityisesti siirtymätilanteet ja välitunnit. Lisäksi on haasteita keskittymisen ja omantoiminnan ohjauksen kanssa.
  • A:n koulunkäyntiä koulussa seurannut sosiaalipalvelun ohjaaja on lausunnoissaan katsonut, että avustajan kokoaikainen läsnäolo tukee huomattavasti A:n oppimista ja koulunkäyntiä sekä auttaa A:ta sosiaalisissa tilanteissa. Siirtymätilanteissa apu on välttämätöntä.
  • Hallinto-oikeus katsoo, että perusopetuksen järjestäminen edellyttää, että A:lle osoitetaan henkilökohtainen koulunkäyntiavustaja, jonka avulla pyritään takaamaan A:n koulussa tarvitsema aikuisen kokoaikainen ja kokonaisvaltainen tuki.

 

Asia hoidettiin maksutta. Hoidamme alle 18 v. vammaisoikeudellisia muutoksenhakuja maksutta. Ole rohkeasti yhteydessä!

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku