TIEDOTE 11.3.18

JULKAISUVAPAA HETI

 

Riittämättömiä palveluja kehitysvammaisille

Rovaniemellä omaisten vakava huoli vammaisten asumispalveluista – kantelu Valviralle

 

 

Suuri yksityinen palveluntuottaja toteuttaa vaikeavammaisten henkilöiden asumispalvelua (hoitokoti Kevätportti) Rovaniemen kaupungin ja muiden Lapin kuntien asukkaille. Osa yksikön asukkaiden omaisista ja asioidenhoitajista oli yhteydessä lakitoimistoomme tuoden esiin ponnistelujaan nuortensa elinolosuhteiden parantamiseksi. Koettujen epäkohtien taustalla on omistajanvaihdos toukokuussa 2016. Tuolloin omistajaksi tuli suuri hoivapalveluyritys. Omaisten mukaan tämän jälkeen asumispalvelun laatu on ratkaisevasti heikentynyt.

 

Yksikössä asuu ympärivuorokautista apua tarvitsevia kehitysvammaisia henkilöitä. Omaiset ovat 1,5 vuoden aikana tuoneet esiin kokemuksiaan epäkohdista. Omaiset ovat kokeneet, että perehdytettyjä hoitotyön tekijöitä on liian vähän suhteessa asiakasnuorten tarpeisiin (mikä luo turvattomuutta nuorille), että keikkatyöntekijöitä käytetään paljon, ja että henkilöstövaihtuvuus on suurta. Ongelmaksi on koettu sekin, että omaiset on ”ulkoistettu” hoitajamitoituskeskustelusta.

 

Omaiset ovat käyneet aktiivista keskustelua Rovaniemen kaupungin viranhaltijoiden kanssa. Tilanteisiin ei ole kuitenkaan vastattu omaisia tyydyttävällä tavalla. Tämän vuoksi omaiset ovat pyytäneet lakitoimistoamme saattamaan asian kanteluna tutkittavaksi.

 

Kantelussa pyydetään Valviraa tutkimaan, ovatko kunnat (Rovaniemi ja muut kunnat, joilla on asiakkaita yksikössä) toimineet siten, kuin laki edellyttää. Tarkemmin, ovatko ne suunnitelleet palvelut siten, kuin laki edellyttää ja järjestäneet palvelua yksilöllisen tarpeen mukaan ja lisäksi ovatko ne valvoneet palveluntuottajan toimintaa. Kantelussa myös pyydetään tutkimaan, vastaako yksikön toiminta niitä edellytyksiä, joista pakkokeinojen käytöstä on säädetty.

 

Kantelun tarve on taas yksi osoitus siitä, miten erityisesti vammaisten palveluissa ei koeta palvelujen olevan ihmisarvoisia. Virallinen kanta on, että henkilöstöä on riittävästi, normimitoitusten mukaan. Tuntuu, että on riittävää, että kehitysvammaisia hoidetaan numeroilla, eikä selvitetä yksilöllistä palvelutarvetta, kuten pitäisi. On selvää, että kukaan ei vaadi mitään liikaa, vaan ainoastaan ihmisarvoisen elämän turvaavia palveluja.” – toteaa kantelun laatinut lakimies Jukka Kumpuvuori.

 

Toivon valvovan kuntaviranomaisen eli Rovaniemen kaupungin palvelutilaajana myöntävän Kevätportissa asuvien erityisnuortemme kokemat epäkohdat ja puuttuvan esiin nostettuihin epäkohtiin vaatimalla palveluntuottajaa poistamaan epäkohdat ja palauttamaan käytössä olleet asumisen laatupalvelut takaisin.” – Kevätportin asukasnuoren äiti Tuija Laine.

 

Kevätportin nuoremme ovat oikeutettuja turvalliseen, toimivaan ja sujuvaan arkeen, mikä tarkoittaa arjen päivittäisiä perustarpeita eli ravitsevaa ja riittävää ruokaa ja juomaa, lepoa, suihkussa ja saunassa käyntiä, mahdollisuutta itsensä ilmaisemiseen, kuulluksi tulemiseen, ulkoilua, turvallista hoitoa, arki-iloja, joista nuorten lisäksi iloitsevat työntekijät ja me vanhemmat.”   – Kevätportin asukasnuoren äiti Terhi Vanha.

 

Me Kevätportin asukasnuorten vanhemmat olemme koko palvelulaadun palauttamisprosessin ajan olleet halukkaita viranomaisyhteistyöhön ja olemme toivoneet palveluntuottajan kiinnostusta läheisyhteistyön kehittämiseen ja kokemuksellisen asiantuntijuutemme hyödyntämiseen.” – Kevätportin asukasnuoren äiti Pia Ylisuvanto

 

LISÄTIEDOT

 

Jukka Kumpuvuori, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy

Verkatehtaankatu 4, as. 501

20100 TURKU

laki@kumpuvuori.fi

050 552 0024

 

Tuija Laine, Kevätportin asukasnuoren äiti

tuija.laine@citysafaris.inet.fi

040 775 1960

 

Terhi Vanha, Kevätportin asukasnuoren äiti

terhi.vanha@gmail.com

050 593 7727

 

Pia Ylisuvanto, Kevätportin asukasnuoren äiti

pia.ylisuvanto@gmail.com

040 592 6117

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku