Seitsemän kysymystä vammaisalan valtakunnallisten järjestöjen vaikuttamisesta
(voit vastata myös yksittäisenä henkilönä)

KYSELY VALTAKUNNALLISILLE VAMMAISJÄRJESTÖILLE VAMMAISALAN VAIKUTTAMISSTRATEGIOISTA – VASTAA MIELELLÄÄN VIIMEISTÄÄN 3.3.18.

– Tulokset julkaistaan kootusti 30.5.18 järjestyn seminaarin työpaperissani.

Ruotsalainen Lagen som verktyg -toimija järjestää 30.5.2018 seminaarin Tukholmassa: International Conference on Using the Law as a Tool for Social Change. Iltatilaisuudessa perustetaan ”Nordic International Disability Rights Defenders Network”. Kiva, jos pääsette mukaan !

Lisätietoa, joka päivittyy: https://lagensomverktyg.se/2017/lawasatool2018/

Ko. toimijan tarkoituksena on oikeustapauksien ajamisen kautta kehittää oikeuskäytäntöä ja edistää vammaisten henkilöiden oikeuksia.

Pidän tilaisuudessa puheenvuoron. Olisi kiva tuoda terveiset Suomesta seminaariin ja siksi laitan järjestöille tämän kyselyn. Tarkoitus on hahmotella, mitä mieltä suomalaiset vammaisjärjestöt ovat erilaisista strategioista vaikuttaa vammaisasioiden tilaan yhteiskunnassa. Olisin todella kiitollinen järjestösi vastauksesta. Tulokset esitetään toki ilman viittauksia järjestöjen nimeen, numeerisesti ja anonymisoitujen kommenttien muodossa ja vastaukset ovat muutoinkin luottamuksellisia. Uskon, että tällainen alustava selvitys voisi auttaa myös meitä Suomessa hahmottamaan nykytilaa ja miettimään tulevaa.

Vastaa > laki@kumpuvuori.fi.

KYSELY (vastaa kirjoittaen alle kuhunkin kohtaan 1-2.5)

1) Onko järjestösi valtakunnallinen? / voit myös vastata yksittäisenä henkilönä, nämäkin vastaukset huomioidaan selvityksessä mahdollisuuksien mukaan.

2) Alla on tyypitelty (A-F) erilaisia strategioita vammaisoikeuksien edistämiseen liittyen.

2.1.) Mikä on mielestäsi tehokkain strategia?

2.2.) Mikä on mielestäsi tehottomin strategia?

2.3.) Aseta strategiat tehokkuuden perusteella paremmuusjärjestykseen aloittaen tehokkaimmasta (esim: DCEFBA):

2.4.) Toimivatko suomalaiset vammaisjärjestöt mielestäsi oikeiden strategioiden mukaisesti vai olisiko tässä kehittämistä ja mihin suuntaan?

2.5.) Kirjoita alle kohtien A-F-kohdalle vapaasti, mitä mieltä olet niistä. Mitä hyötyjä, haittoja, helppouksia, vaikeuksia niihin liittyy.

A) VAMMAISPOLIITTINEN VAIKUTTAMINEN

Järjestöt vaikuttava vammaispolitiikan tasolla. (lausunnot lainsäätäjälle tai kuntien lautakunnille, vammaisneuvostotoiminta, poliittinen lobbaus).

B) YLEISET OIKEUDELLISET TOIMET

Järjestöt tekevät yleisen tason oikeudellisia toimia (kantelut aluehallintovirastoon, oikeuskanslerille, oikeusasiamiehelle).

C) PILOTTITAPAUSTEN AJAMINEN

Järjestöt avustavat yksittäisiä ihmisiä pilottitapauksissa, joilla on yleisempää merkitystä (oikaisuvaatimukset, valitukset), jotta saadaan kehitettyä oikeuskäytäntöä, joka sitten ohjaa käytäntöä laajemmin.

D) LAAJEMPI TAPAUSTEN AJAMINEN

Järjestöt avustavat laajemmin yksittäisten ihmisten oikeusriidoissa, eli muitakin kuin pilottitapauksia (oikaisuvaatimukset, valitukset). Esimerkiksi, vammaispalveluasioissa tehdään Suomessa n. 1.000 valitusta hallintotuomioistuimiin. Suurin osa tekee valituksen ilman lakimiestä.

E) KOULUTUS, KULTTUURI, TIETOISUUDEN LISÄÄMINEN

Järjestöt vaikuttavat vammaisten aseman edistämiseen koulutuksen, kulttuurin ja tietoisuuden lisäämisen keinoin.

F) MIKÄ MUU?

VAPAAT KOMMENTTISI:

Kiitos ajastasi !

Ystävällisin terveisin ja vastauksianne odottaen, Turussa 11.2.18
Jukka Kumpuvuori

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku