Hallinto-oikeus täysin eri linjoilla Porin kanssa – kuljetukset kuntouttavaan päivähoitoon korvattava

 

Henkilölle, joka on erityishuollon tarpeessa, voidaan myöntää yksilöllisen tarpeen mukaan kuntouttava päivähoito. Kun se on myönnetty, on se sitä myöden maksutonta. Erityishuoltoasetuksen 3 § mukaan tulee tuolloin kunnan huolehtia kuljetuksista tai suorittaa huoltajan huolehtimista kuljetuksista korvausta.

 

Korvauksia haetaan vammaispalvelusta. Siellä tulee tehdä erityishuoltolain 3 §:ään perustuva hallintopäätös, josta muutosta haetaan kunnallisesta lautakunnasta. Päätöstä ei siis tehdä erityishuoltolain mukaan, eikä muutosta haeta aluehallintovirastosta. Tästä on kunnissa paljon vaihtelevia käytäntöjä.

 

Jos kuntouttava päivähoito on myönnetty, ja huoltaja on kuljettanut, voi näitä korvauksia hakea myös jälkikäteen, kuten näistäkin tapauksista ilmenee. Laita siis ihmeessä hakemus, jos olet kuljettanut, ja jos on myönnetty erityishuoltona.

 

Turun hallinto-oikeus 3.12.2018, 18/0748/2

 

A:n huoltaja on 11/2017 hakenut ajalta 3/2010-12/2015 eli viiden vuoden ajalta matkakorvausta siitä, että hän on kuljettanut A:ta erityishuoltona myönnettyyn kuntouttavaan päivähoitoon.

 

Viranhaltija hylkäsi hakemuksen. Viranhaltijan mukaan vanhemmat ovat pystyneet itse kuljettamaan A:n päivähoitoon samalla, kun ovat itse menneet töihin ja kuljettaneet sisaruksen päivähoitoon. Huoltajilla on oma auto käytössä. Haettavat matkat ovat viranhaltijan mukaan siinä määrin lyhyitä, ettei matkan pituus ole aiheuttanut kohtuuttomia vaikeuksia, eikä asiakkaan kuntouttavan päivähoidon saaminen ole vaarantunut. Haettavat matkat, eivät ole olleet välttämättömiä kuljetuksia päivähoidon saamiseksi.

 

Lautakunta hylkäsi oikaisuvaatimuksen.

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy teki valituksen hallinto-oikeuteen.

 

Hallinto-oikeus kumosi kunnan päätöksen ja palautti asian sille uudelleen käsiteltäväksi korvauksen myöntämiseksi kuntouttavaan päivähoitoon tehdyistä matkoista.

 

Hallinto-oikeuden mukaan A:lle on myönnetty erityishuoltona kuntouttava päivähoito. Kuntouttava päivähoito on ollut kokoaikaista, eli A:n on katsottava käyneet päivähoidossa kuntouttavasta syystä, eikä osaksikaan (kuten kunta väitti) esimerkiksi vanhempien työssäkäynnin vuoksi. Koska kunta ei ole järjestänyt kuljetuksia, tulee sen suorittaa A:ta kuljettaneelle huoltajalle palvelun saamiseksi välttämättömistä kuljetuksista aiheutuneet kustannukset.

Hallinto-oikeuden mukaan asiassa saadun selvityksen mukaan vanhemmat ovat kuljettaneet A:ta kuntouttavaan päivähoitoon töihin mennessään ja töistä palatessaan. Siten erityishuollon saamiseksi välttämättöminä matkoina on hallinto-oikeuden mukaan pidettävä edestakaista matkaa A:n kotoa kuntouttavaan päivähoitoon niinä päivinä joina A on ollut kuntouttavassa päivähoidossa viiden vuoden aikana.

 

Turun hallinto-oikeus 3.12.2018, 18/0750/2

 

B:huoltaja on hakenut ajalta 5/2015-6/2017 eli kahden vuoden ajalta matkakorvausta siitä, että B:tä on kuljetettu kuntouttavaan päivähoitoon, joka on B:lle myönnetty erityishuoltona. Viranhaltija hylkäsi hakemuksen. Viranhaltijan mukaan huoltaja on ollut opiskelijana 1/2016 saakka, jolloin B on tarvinnut päivähoitopaikan myös huoltajan opintojen takia. Vanhemmat vastaavat ensisijassa lasten päivähoitoon kuljettamisesta. Huoltajalla on oma auto käytössä. Haettavat matkat ovat siinä määrin lyhyitä, ettei matkan pituus ole aiheuttanut kohtuuttomia vaikeuksia. Haettavat matkat eivät ole välttämättömiä erityishuoltoasetuksen mukaan korvattavia matkoja.

 

Lautakunta hylkäsi oikaisuvaatimuksen.

 

Lakitoimisto Kumpuvuori teki valituksen hallinto-oikeuteen.

 

Hallinto-oikeus kumosi kunnan päätöksen ja palautti asian sille uudelleen käsiteltäväksi korvauksen myöntämiseksi kuntouttavaan päivähoitoon tehdyistä matkoista.

 

Hallinto-oikeuden mukaan kuntouttava päivähoito on ollut kokoaikaista, eli B:n on katsottava käyneen päivähoidossa kuntouttavasta syystä, eikä osaksikaan esimerkiksi huoltajan opintojen takia. Koska kunta ei ole järjestänyt kuljetuksia, tulee sen suorittaa B:tä kuljettaneelle huoltajalle palvelun saamiseksi välttämättömistä kuljetuksista aiheutuneet kustannukset.

 

Huoltajan esittämään laskelmaan oli sisällytetty neljä yhdensuuntaista matkaa päivähoitopäivää kohden, eli meno-paluu-matka vietäessä B päiväkotiin ja haettaessa hänet sieltä. Sillä kunnan käyttämällä perusteella, että huoltajalla on oma auto käytössään ja matkat ovat olleet lyhyitä, ei voida katsoa, etteivät kuljetukset ole olleet välttämättömiä palvelun saamiseksi. Hallinto-oikeuden mukaan B:n erityishuollon saamiseksi välttämättöminä matkoina on siten pidettävä kahta edestakaista matkaa B:n kotoa päivähoitopaikkaan niinä päivinä, kun B on ollut kuntouttavassa päivähoidossa kahden vuoden aikana.

 

***

 

Molemmat jutut hoidettiin maksuttoman oikeusavun turvin. Asiakkaille ei koitunut mitään kustannuksia. Hoidamme muutoinkin kaikki alle 18-vuotiaiden vammaisoikeudelliset muutoksenhaut maksutta. Ole rohkeasti yhteydessä.

 

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku