(11.10.17) HALLINTO-OIKEUS KUMOSI KUNNAN PÄÄTÖKSEN – KUNTOUTTAVAN PÄIVÄHOIDON MATKAKULUT TULEE MAKSAA HUOLTAJALLE TAKAUTUVASTI KOLMEN VUODEN AJALTA
A:n huoltaja oli hakenut 7/16 kilometrikorvausta siitä, että hän on kuljettanut kehitysvammaista lastaan kuntouttavaan päivähoitoon ajalla 9/13-6/16. Hakemuksen mukaan kilometrejä tästä kuljettamisesta oli kertynyt 1.346,40.
Viranhaltija hylkäsi hakemuksen. Perusteena se, että sivistystoimi on myöntänyt lapsen päivähoidon kuntouttavana päivähoitona ja myös se, että alle 5-vuotias diagnoositonkin lapsi tarvitsee päivähoitoa vanhemman tai vanhempien käydessä töissä. Lautakunta hylkäsi oikaisuvaatimuksen.
Lakitoimisto Kumpuvuori Oy teki asiassa valituksen hallinto-oikeuteen.
Hallinto-oikeus kumosi kunnan päätöksen ja palautti asian sille uudelleen käsiteltäväksi siten, että hakijalle korvataan kuntouttavaan päivähoitoon tehdyt matkat.
Hallinto-oikeuden mukaan A:lle oli myönnetty kehitysvammalain mukaista kuntouttavaa päivähoitoa, joten kunnan tuli huolehtia välttämättömistä kuljetuksista tähän liittyen. Koska kunta ei ollut järjestänyt kuljetuksia, tulee sen suorittaa A:n huoltajalle välttämättömistä kuljetuksista aiheutuneet kustannukset. Hallinto-oikeus ei ottanut ensiasteena kantaa korvattavien kustannusten määrään.
Asia hoidettiin maksuttoman oikeusavun turvin. Asiakkaalle ei koitunut asian hoitamisesta mitään kuluja.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku