TIEDOTE 6.4.2018

 

Tampere kilpailuttaa kehitysvammaisten asumispalveluja hinta edellä – asukkaat huolissaan

 

  • Kantelu oikeusasiamiehelle

 

Tampereen kaupunki on kilpailuttamassa kehitysvammaisten ympärivuorokautista asumispalvelua Vuoreksen ja Kalkun asumispalveluyksikköjen osalta. Arvioitu kokonaisarvo hankinnassa on hankinta-asiakirjojen mukaan (ilman arvonlisäveroa) 10 000 000 euroa. Tarjoukset tulee jättää viimeistään 20.4.2018. Hankintakriteerinä hankinnassa on yksinkertaistetusti hinta 70 %, laatu 30 %. Nykyisen palveluntuottajan toimintaan ollaan yleisesti tyytyväisiä. Nykyinen sopimuskausi päättyy 30.9.2018.

 

Vuoreksen osalta asukkaat / omaiset ovat tehneet kuntalaisaloitteen, jota käsiteltiin Tampereen sosiaali- ja terveyslautakunnassa 15.3.2018. Aloitteessa esitettiin huoli siitä, että kilpailutuksen myötä palveluntuottaja vaihtuu. Tilanne aiheuttaa asukkaille ja läheisille huolta, sillä muutostilanteet aiheuttavat asukkaiden toimintakykyyn ja arkielämän sujumiseen liittyviä haasteita. Päätöksen perustelutekstin mukaan ei ole mahdollista: 1) jatkaa sopimusta nykyisen palveluntuottajan kanssa, 2) tehdä suorahankintaa (tosiasiassa), eikä 3) toteuttaa palvelua palvelusetelin muodossa, koska sellaista ei ole käytössä Tampereelle. Päätös oli, että aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin.

 

Työministeri Jari Lindström lähetti lokakuussa 2017 kirjeen, jonka mukaan hankintalaki ei vaadi kilpailuttamaan vammaispalveluja, silloin kun ne toteutetaan muutoin kuin hankintoina. Oman julkisen palveluntuotannon ohella vaihtoehtona on käyttää palveluseteliä tai henkilökohtaisen budjetin kaltaista menettelyä, jolloin loppuasiakas itse valitsee palveluntarjoajan.

 

Eilen 5.4.18 eduskunnan lähetekeskustelussa oli KAA 2/2018 vp: ”Vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettaminen”. Aloitteen mukaan vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttaminen on vastoin YK vammaissopimusta. Kansalaisaloitteen allekirjoitti 72.059 kannattajaa. Tampereen kaupungin nyt valitsema tapa kilpailuttaa ko. palvelut on juuri se kauhuskenaario, jota kansalaisaloitteessa kuvataan. Tampereen kaupungin nyt valitsema tapa ei ole perustuslain, eikä YK vammaissopimuksen mukainen toimintatapa, vaan niiden vastainen.

 

Kantelun laatinut lakimies Jukka Kumpuvuori toteaa: ”Pidän pöyristyttävänä sitä, että Tampereen kaupunki ei kuuntele asukkaitaan ja väen väkisin aiheuttaa tilanteen, jossa se aiheuttaa merkittävän riskin siitä, että vammaisten henkilöiden ja heidän perheidensä koko elämä menee sekaisin palveluntuottajan mahdollisesti vaihtuessa. Tilanne on vielä alttiimpi oikeudelliselle kritiikille sen vuoksi, että Tampereen kaupungilla olisi valtiovallankin osoittamin keinoin, mahdollisuus toimia toisin ja siten varmistaa palvelujen jatkuvuus.

 

Kantelussa pyydetään oikeusasiamiestä tutkimaan, ovatko Tampereen kaupunki ja sen viranhaltijat toimineet laillisesti. Onko ollut oikein, että palveluja ollaan lähdetty kilpailuttamaan, kun olisi ollut muitakin vaihtoehtoja, joilla olisi paremmin turvattu palvelun jatkuvuus ja ihmisten elämänlaatu? Onko kilpailutuksessa riittävästi huomioitu asiakkaiden yksilöllinen tarve?

 

Lisätiedot:

 

Jukka Kumpuvuori, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

laki@kumpuvuori.fi

050 552 0024

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku