Opetus- ja kulttuuriministeriö ei huomioi YK vammaissopimusta, eikä sen velvoitteita – neuvottelukuntaa tulee täydentää vammaisten lasten edustuksella

 

Viime päivinä on keskusteltu siitä, miten vammaisten lasten asema, tarpeet ja palvelut huomioidaan varhaiskasvatuksessa. Ministeriön taholta on esitetty erilaisia laastariratkaisuja tilanteen korjaamiseen (”maksuttoman varhaiskasvatuksen” osauudistus vammaispalvelulain uudistuksen viimemetreillä, tämän sisältö vielä täysin epäselvä, ja se perinteinen työryhmän perustaminen).

 

Kuitenkin, juurisyyt sille, että vammaisten lasten asemaa varhaiskasvatuksessa, ovat syvällä. Ne ovat siinä, että ilmeisesti ministeriössä ei ole riittävästi halukuutta selvittää ja huomioida vammaisten lasten erityistä tilannetta. Osaamista ehkä löytyisi ja sitähän voi aina täydentää. Kaksi erittäin tärkeää esimerkkiä siitä, miten opetus- ja kulttuuriministeriö on epäonnistunut vammaisten lasten aseman huomioimisessa.

 

1) Uuden varhaiskasvatuslain hallituksen esityksessä ei mainita sanallakaan YK vammaissopimusta, vaikka se oli ollut jo pari vuotta osa velvoittavaa lainsäädäntöä.

 

2) Varhaiskasvatuksen neuvottelukunnassa ei ole vammaisten henkilöiden saatikka vammaisten lasten edustusta

 

20.9.2016 opetus- ja kulttuuriministeriö tiedotti ”Varhaiskasvatuksen neuvottelukunta asetettiin”. Neuvottelukunnan (15.9.16-14.9.19) tehtävänä on muun muassa tehdä ehdotuksia varhaiskasvatuksen pitkäjänteiseksi kehittämiseksi. Selvää on, varsinkin viime päivien keskustelujen perusteella, että neuvottelukunnan työ koskee erittäin tiivisti vammaisten lasten asemaa.

 

https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/varhaiskasvatuksen-neuvottelukunta-asetettiin

 

YK vammaissopimus oli tullut voimaan 2016 kesällä, siis ennen työryhmän asettamista. Vammaissopimuksen 4 artiklan 3-kohdan mukaan. ”Laadittaessa ja toimeenpantaessa lainsäädäntöä ja politiikkoja, joilla tätä yleissopimusta pannaan täytäntöön, sekä muissa vammaisia koskevissa päätöksentekoprosesseissa sopimuspuolten tulee neuvotella tiiviisti vammaisten henkilöiden kanssa aktiivisesti osallistaa heidät, mukaan lukien vammaiset lapset, heitä edustavien järjestöjen kautta”.

 

Neuvottelukunnan jäsenenä ei ole vammaisjärjestöjen edustusta, saatikka sellaisia järjestöjä, jotka toimivat erityisen paljon vammaisten lasten asialla. Nähdäkseni neuvottelukunta tällaisenaan on suorastaan YK vammaissopimuksen vastainen. Sen vuoksi tuleekin neuvottelukuntaa kiireesti täydentää sellaisen tahon edustuksella, joka ajaa vammaisten henkilöiden ja vammaisten lasten aseman parantamista yhteiskunnassa. Huomiota korostaa sekin, että 5.6.2018 perustetun lapsistrategian valmistelu-hankkeessa ei ole mukana vammaisjärjestöjen edustusta. Toki tätäkin kokoonpanoa tulisi kiireesti täydentää.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku