Kunta esitti matemaattisia malleja epilepsiakohtauksista koulumatkojen aikana – hallinto-oikeus jyräsi kunnan näkemykset ja myönsi sairaalle lapselle koulukuljetukset haetulla tavalla

 

A:lle (lapsuusiän poissaoloepilepsia) haettiin koulukuljetuksena huoltajan kuljetusta julkisen liikenteen sijaan, koska epilepsiakohtaukset tekevät matkasta vaarallisen.

 

 

Kunta hylkäsi hakemuksen ja myönsi koulukuljetuksen julkisilla kulkuvälineillä ja vain osaksi kilometrikorvauksina.

 

Kunnan mukaan lapsuusiän poissaoloepilepsia ei estä A:ta kulkemasta junalla tai linja-autolla. Muutkin vastaavalla diagnoosilla kulkevat joukkoliikenteellä. Ovelta ovelle tapahtuva saattaminen tulee kyseeseen vain vaikeasti kehitysvammaisten lasten kohdalla. Kun A siirtyy koulussakin siirtymistilanteista ja välitunnilla, kykenee hän myös käyttämää julkisia joukkoliikennevälineitä.

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy valitti hallinto-oikeuteen.

 

Vastineessaan hallinto-oikeudelle kunta kyseenalaista lääkärinlausunnon ja muun muassa esitti matemaattisia malleja siitä, miten epilepsiakohtaus mahdollisesti ilmenee.

 

Hallinto-oikeus kumosi kunnan päätöksen ja palautti asian kuntaan uudelleen käsiteltäväksi ja A:lle myönnettäväksi koulukuljetukset muulla tavalla, kuin julkisella liikenteellä. Hallinto-oikeus totesi muun muassa:

 

– Perusopetuslain 32 § mukaan perusopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen silloinkin, kun matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioiden ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi.

 

– Kun otetaan huomioon A:lla diagnosoidun epilepsian yksilölliset piirteet, hänen ikänsä sekä

monivaiheisen koulumatkansa, hallinto-oikeus katsoo koulumatkan muodostuvan liian vaaralliseksi.

 

Juttu hoidettiin maksuttoman oikeusavun turvin. Asiakkaalle ei koitunut mitään kustannuksia. Ole yhteydessä rohkeasti omassa jutussasi.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku