Poistuuko voimavararajaus vai menevätkö SDP ja VAS takkiostoksille? – Ekskursio, mitä 2008 oikeastaan tarkoitettiin.

 

Ekskursio 2008 lainsäädäntötyöhön osoittaa, että silloin suunnitelma oli, että henkilökohtaisen avun voimavararajaus poistetaan. Nykyisen pääministeripuolue Sosiaalidemokraattien valiokuntajäsenet kiivaasti vastustivat voimavararajausta, Vasemmistoliiton edustaja yhtyi vastalauseeseen ja vastusti siten myös.

 

Olemme käyneet keskustelua henkilökohtaisen avun voimavararajauksesta. Voimavararajauksen kannattajat ovat painottaneet, että lainsäätäjä on nimenomaan halunnut säätää tällaisen kriteerin ja siksi siinä on pysyttävä. On totta, että on haluttu. Mutta ei ole totta, että siksi siinä on pysyttävä, koska lainsäätäjä tuolloinkin halusi toisin. Lainsäätäjä on tarkoittanut rajauksen väliaikaiseksi. Sen vuoksi se on nyt poistettava. Rajauksen kannattajat eivät vaikuta perehtyneet rajauksen lainsäädäntöhistoriaan (eivätk- nykytilaan ml. YK vammaissopimus kokonaisuudessaan, ml. myös esim tuettua päätöksentekoa ym koskevat elementit). Mm. VALAS2015 ehdotti voimavararajauksen poistamista, viitaten mm. 2008/2009 osittaisuudistukseen, joka merkitsi, että voimavararajaus tehtiin väliaikaiseksi. Tutustutaan vielä tarkemmin ko. lainsäädäntötyöhön.

 

Henkilökohtaisen avun voimavararajausta käsittelevästä sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnöstä StVM 32/2008 vp. voimme tutustua voimavararajauksen historiaan ja oppia siitä. Mitä tuolloin tarkoitettiin?

 

1) Tarkoitettiin yksimielisesti, että voimavararajaus hiljalleen poistetaan (nyt on kulunut 10 vuotta, joten ”kun aika on” 🙂 )

 

Valiokunta huomauttaa myös, että tulevina vuosina avohuollon piiriin siirtyy enenevästi myös vaikeammin vammaisia henkilöitä, kun valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti kehitysvammaisten laitoshoitoa puretaan ja nykyisten vaikeavammaisten palveluja saavien elinikä sairaanhoidon kehittymisen myötä kasvaa. Tästä syystä tarve henkilökohtaiseen apuun lähivuosina todennäköisesti lisääntyy. Toisaalta henkilökohtainen apu mahdollistaa kehitysvammaisten selviytymisen laitoshoitoa kevyemmin mitoitettujen asumispalvelujen turvin. Valiokunta toteaa, että avohuollon lisääntyminen voi aiheuttaa tarpeen arvioida nyt hyväksyttävien avun saajien rajausten lieventämistä.

 

Nyt kun vielä useat hallitukset, nykyinen mukaan lukien, ovat tavoitelleet avohuollon lisäämistä, on selvää, että myös henkilökohtainen apu tulee valjastaa tähän tarkoitukseen. Ja siten, voimavararajaus nyt vihdoin poistaa.

 

2) Pääministeripuolue Sosiaalidemokraattien valiokuntajäsenet vastustivat voimavararajausta vuonna 2008, kun se säädettiin. Vasemmiston valiokuntajäsen yhtyi vastalauseeseen. Toivottavasti puolueiden kanta on säilynyt, eikä tarvitse lähteä takkiostoksille.

Sosiaalidemokraattien vastalause (johon vasemmiston valiokuntajäsen yhtyi) StVM 32/2008 vp.:

 

”Hallitus esittää 8 c §:n 2 momentissa henkilökohtaisen avun järjestämisen edellyttävän sitä, että vaikeavammaisella henkilöllä on voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa. Mielestämme em. lause tulee poistaa, sillä se on ristiriidassa lain hengen kanssa, jolla tähdätään henkilökohtaisen avun tarjoamiseen vaikeavammaiselle. Sosiaali- ja terveysvaliokunta lausuu mietinnössään, ettei mitään ryhmää ole tarkoitus kategorisesti sulkea vaikeavammaisista henkilökohtaisen avun ulkopuolelle. Momentissa olevan muotoilun perusteella näin voi kuitenkin tapahtua — esimerkiksi autistinen tai vaikeasti kehitysvammainen henkilö on vaarassa ao. säännöksen vuoksi joutua aiheettoman syrjinnän kohteeksi.”

 

Summa summarum:

 

– Voimavararajaus säädettiin taloudellisista syistä henkilökohtaista apua rajaamaan, ja oli lainsäätäjän tarkoitus, että se poistetaan ajan kanssa. Nyt on tullut aika poistaa se.

– Nykyinen pääministeripuolue SDP (nykyisen hallituspuolue VAS valiokuntajäsenen yhtyessä vastalauseeseen) kiivaasti vastusti voimavararajausta. Jos SDP ja VAS nyt pyörtävät aiemman kantansa, olisi sille hyvä olla melko hyvät perusteet (sellaisia ei ole), kun vielä YK vammaissopimus on tässä välissä tullut voimaan. Joka tapauksessa, jos nykyinen hallitus ei poista voimavararajausta, pitää SDP ja VAS mennä takkiostoksille.

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy

Ole rohkeasti yhteydessä! Tutustumme asiaasi ja arvioimme, voimmeko auttaa, ja millaisin eri vaihtoehdoin ja kustannuksin. Selvitämme sinulle aina mahdollisuudet maksuttoman oikeusavun palveluihin. Huomioithan, että pelkkä yhteydenotto ei vielä merkitse toimeksiantoa. Toimeksiannosta sovitaan aina erikseen alkuarvion jälkeen. Tavoitat meidät parhaiten sähköpostitse tai puhelimitse. Puhelimeen vastaamme pääsääntöisesti arkisin klo 9-16, voit toki kokeilla myöhemminkin.

Verkatehtaankatu 4 as. 228
20100 Turku

puhelin: 050 552 0024
s-posti: laki@kumpuvuori.fi