KHO äänestyspäätös – henkilökohtaista apua oli myönnettävä allasterapian mahdollistamiseksi, voimavaroja oli

 

(Korkein hallinto-oikeus, 7.4.2020 T 1607).

 

A:lle (kehitysvammainen täysikäinen henkilö) haettiin vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua allasterapiassa käymisen mahdollistamiseksi. Viranhaltijan mukaan A:lle ei ollut voimavaroja määritellä henkilökohtaisen avun sisältöä tai sen toteutustapaa. Lautakunta hylkäsi oikaisuvaatimuksen.

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy valitti hallinto-oikeuteen.

 

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. Hallinto-oikeuden mukaan A ei kykene edes vanhempiensa avulla määrittämään omaa avun tarvettaan vammaispalvelulaissa tarkoitetulla tavalla, ja että A:n avun ja avustamisen tarve perustuu lähinnä hoivaan, hoitoon ja valvontaan, minkä vuoksi hakemus henkilökohtaisesta avusta on voitu hylätä.

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy valitti korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valituksessa vedottiin muun muassa YK vammaissopimuksen 19 artiklaan (oikeus elää yhteisössä, oikeus henkilökohtaiseen apuun). A pystyy kommunikoimaan omalla tavallaan ja tätä tapaa tulee tukea. Henkilökohtaista apua saadakseen ei voida edellyttää selkokielistä puhetta tai sitä, että A osaisi itse pyytää haluamiaan asioita puheella, tai että hän olisi päivittäisissä toimissa suhteellisen itsenäinen.

 

Korkein hallinto-oikeus kumosi hallinto-oikeuden ja kunnan päätökset ja palautti asian kuntaan uudelleen käsiteltäväksi ja henkilökohtaisen avun myöntämiseksi. Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan muun muassa:

  • Henkilökohtaista apua on haettu allasterapiaan, jossa A on käynyt jo pitkän aikaa, se on tärkeää sekä hänen fyysisen kuntonsa myös sosiaalisen vuorovaikutuksen kannalta. A ei voi käydä allasterapiassa ilman ulkopuolista apua. A:n isä on aikaisemmin avustanut A:ta allasterapiassa, mutta hänen ikääntymisensä myötä on katsottu tarpeelliseksi hakea A:lle henkilökohtaista avustajaa, jonka avulla A pystyisi edelleen osallistumaan allasterapiaan.
  • Kun otetaan huomioon A:n olosuhteista ja toimintakyvystä esitetty selvitys, KHO arvio, että A:lla on riittävästi voimavaroja määritellä henkilökohtaisen avun sisältö ja toteutustapa. Siten häntä on pidettävä henkilökohtaisen avun suhteen vaikeavammaisena henkilönä.
  • KHO katsoo, toisin kuin hallinto-oikeus, että kunta on velvollinen järjestämään A:lle vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua allasterapiassa käynnin mahdollistamiseksi.

Korkein hallinto-oikeus äänesti asiassa. Yksi oikeuden jäsen olisi hylännyt valituksen samoilla perusteilla, kuin hallinto-oikeus.

Asia hoidettiin maksuttoman oikeusavun turvin. Asiakkaalle ei koitunut mitään kustannuksia. Ole rohkeasti yhteydessä vammaisoikeudellisissa muutoksenhakuasioissa!

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku