MERKITTÄVÄ LINJAUS HALLINTO-OIKEUDELTA – OMAISHOITO EI ESTÄ HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMISTÄ VAPAA-AIKAAN
A:lle (alaikäinen vaikeavammainen henkilö) haettiin henkilökohtaisen avun tunteja lisää, sekä avustajan matka- ja majoituskustannukset hiihtolomamatkalle (1 viikko).
Viranhaltija hylkäsi hakemuksen. Samoin lautakunta.
Kunta perusteli päätöstään sillä, että A:n omaishoitaja on mukana matkalla. Perheen yhteinen matka ei ole kunnan mukaan välttämätön päivittäinen toimi. A voi käyttään normaalisti myönnettyjä tunteja (30 h / kk) matkalla, mutta avustajan matka- ja majoituskustannuksia ei korvata.
Lakitoimisto Kumpuvuori Oy teki valituksen hallinto-oikeuteen.
Hallinto-oikeus kumosi kunnan päätöksen ja palautti asian sille uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeus arvioi asiaa seuraavasti:
– Omaishoito on siitä säädetyn lain mukaan vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.
– Omaishoitajan velvollisuutena ei siis ole avustaa hoidettavaa henkilöä tämän harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.
– A:lle myönnetty omaishoidon tuki ei siis ole korvaus A:n hoidosta kyseisen kaltaisella lomamatkalla.
– Hallinto-oikeus katsoo, että tervekin 13-vuotias tarvitsee vanhempiensa huolenpitoa lomamatkallaan eikä hänen ikäisensä voi lähteä yksin tällaiselle matkalle. Terve tuon ikäinen voi kuitenkin halutessaan osallistua muun perheen kanssa lomamatkan aktiviteetteihin tai tehdä valvomatta haluamiaan asioita tuona aikana. A:n vammaisuudesta ja valvonnan tarpeesta johtuen kumpikaan näistä vaihtoehdoista ei hänen osaltaan ole mahdollista.
– Hallinto-oikeus katsoo, että kyseisen kaltainen kotimaan lomamatka kuuluu vammaispalvelulain mukaisiin tavanomaisiin elämäntoimintoihin ja A:lla on oikeus saada henkilökohtaista apua tähän tarkoitukseen. Myönnetty määrä ei riittänyt matkan ajaksi.
– Kunnan on myönnettävä tarpeen mukaan lisätunteja ja korvattava kohtuulliset ja välttämättömät matka- ja majoituskustannukset.
Asia hoidettiin maksuttoman oikeusavun turvin. Asiakkaalle ei aiheutunut mitään kustannuksia asian hoitamisesta.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku