HALLINTO-OIKEUS: ERITYISVAATEKUSTANNUKSET MYÖNNETTÄVÄ
A:lle haettiin vammaispalvelulain mukaisia erityisvaatekustannuskorvauksia.
Viranhaltija hylkäsi hakemuksen. Samoin lautakunta.
Kunta perusteli päätöstään sillä, että A:lla ei ole riittäviä vammasta tai sairaudesta johtuvia perusteita tavanomaista suuremmasta vaatteiden kulumisesta.
Lakitoimisto Kumpuvuori Oy teki asiassa valituksen hallinto-oikeuteen.
Hallinto-oikeus kumosi kunnan päätöksen ja palautti asian sille uudelleen käsiteltäväksi. Kunnan on määrärahatilanteen niin salliessa myönnettävä A:lle korvausta 200 euron suuruiseksi arvioiduista ylimääräisistä vaatekustannuksista. Hallinto-oikeus perusteli päätöstään seuraavasti:
– Hallinto-oikeus katsoo uskottavasti ilmenneen, että A:n vaatteet kuluvat vammaisuuden eli lähinnä kastelun ja kaatuilun vuoksi tavallista nopeammin. Hänellä on siis tältä osin keskimääräistä enemmän vaatetuskuluja.
Asia hoidettiin maksuttoman oikeusavun turvin. Asiakkaalle ei aiheutunut mitään kustannuksia asian hoitamisesta.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku