Vierailukiellot jatkuvat ainakin kesäkuun – nyt kokeillaan onko se laillista – oikaisuvaatimus Espoon kaupungille

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy on tänään jättänyt oikaisuvaatimuksen Espoon sosiaali- ja terveyslautakunnalle koskien vammaisten henkilöiden asumisyksiköiden yleisen vierailukiellon jatkamista kesäkuun 2020 ajan. Oikaisuvaatimuksen on allekirjoittanut henkilö, joka asuu asumisyksikössä, joka on vierailukiellon alainen.

 

Espoon kaupungin vammaispalvelu päätti 29.5.2020 asettaa vierailukiellon tartuntatautilain 17 §:n nojalla Espoon kaupungin vammaispalvelujen asumisyksikköihin kesäkuun 2020 ajaksi. Päätöksen mukaan ”Toimivalta: Tartuntatautilaki 17 § , STM ohjeet 20.3. ja 1.4.2020, Hallituksen linjaus 4.5.2020.

 

Perustuslain 2 § mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.

 

Vierailukielto rajoittaa voimakkaasti sekä asumisyksiköissä asuvien vammaisten henkilöiden että heitä tapaamaan pyrkivien henkilöiden yksityis- ja perhe-elämän suojaa, muun muassa. Perusoikeuksien rajoittaminen edellyttää laissa säätämistä, oikeasuhtaisuutta, oikeusturvaa jne.

 

STM ohje ei ole laki.

 

Hallituksen linjaus ei ole laki.

 

Tartuntatautilain 17 § ei välttämättä laillisesti mahdollista asumisyksikön yleistä vierailukieltoa. Ks. perusteet tältä osin perustuslakiblogin artikkelista: Jukka Kumpuvuori: Valtioneuvoston linjaama vammaisten henkilöiden asumispalveluyksikköjen vierailukielto ei ole välttämättä laillinen. Ks. Perustuslakiblogin artikkeli Jukka Kumpuvuori: Valtioneuvoston linjaama vammaisten henkilöiden asumispalveluyksikköjen yleinen vierailukielto ei ole välttämättä laillinen, 6.5.2020.

 

Oikaisuvaatimuksen mukaan vierailukielto on laiton.

 

Jos sosiaali- ja terveyslautakunta ei hyväksy oikaisuvaatimusta, voi edelleen valittaa kunnallisvalituksena hallinto-oikeuteen. On tärkeää saada vierailukieltojen laillisuus tuomioistuimen käsiteltäväksi.

 

Oikaisuvaatimuksessa muistutettiin Espoon kaupunkia siitä, että jokaisella on oikeus tehokkaaseen hyvitykseen asianomaisessa kansallisessa tuomioistuimessa häneen kohdistuneista teoista, jotka loukkaavat hänelle valtiosäännöllä tai lailla turvattuja perusoikeuksia.

 

Ole yhteydessä, jos sinun kunnassasi on samanlainen tilanne ja haluat tehdä asialle jotain > laki@kumpuvuori.fi.

 

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku