Hallinto-oikeus jyrähti: 16-vuotiaalle henkilökohtaista apua. Henkilökohtainen apu voi sisältää myös hoivaa, hoitoa ja valvontaa.

 

(Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, 16.12.2019, 19/0681/3).

A:lle (n. 16 v.,  mm. lievä / keskivaikea älyllinen kehitysvamma) haettiin vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua. Viranhaltija hylkäsi hakemuksen: A tarvitsee ohjausta ja valvontaa, jota omaishoitaja toteuttaa.  Lisäksi A:lle on myönnetty tukihenkilö. Lautakunta hylkäsi oikaisuvaatimuksen.

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy valitti hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeus kumosi kunnan päätöksen ja palautti asian kuntaan uudelleen käsiteltäväksi ja henkilökohtaisen avun myöntämiseksi. Hallinto-oikeus perusteli päätöstään muun muassa seuraavasti:

                                          Vaikka henkilökohtaisen avun perustavoite on avustettavan henkilön itsenäisyyden ja riippumattomuuden lisääminen, ei sanotusta kuitenkaan seuraa, että vammaispalvelulain nojalla myönnettävä henkilökohtainen apu ei voisi lainkaan sisältää hoivan, hoidon ja valvonnan kaltaista apua, kunhan henkilön avun tarve ei koostu pääosin tällaisista avun tarpeista.

                                          A:ta on pidettävä vammaispalvelulain henkilökohtaisen avun suhteen vaikeavammaisena.

Asia hoidettiin maksuttoman oikeusavun turvin. Asiakkaalle ei koitunut mitään kustannuksia. Hoidamme alle 18 v. vammaisoikeudellisia muutoksenhakuja maksutta. Ole rohkeasti yhteydessä!

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku